Chóe thờ rồng nổi men rạn cao 17 cm .chóe trong thờ cúng là một chiếc hũ có hình dạng mô phỏng lại chiếc thạp đựng gạo ngày xưa mà chúng ta thường thấy xuất hiện trong mỗi gia đình nhất là quan lại và địa chủ.

  • Chóe thờ men rạn cổ rồng nổi cao 23 cm
  • Chóe thờ men rạn rồng nổi 19 cm

Ý nghĩa của choé trong Chóe thờ rồng nổi men rạn cao 17 cm

 Chóe thờ cúng thường xuất hiện trên dùng để dựng muối gạo và nước sạch. Trong tư tưởng của người Việt của chúng ta vẫn luôn tin rằng, đằng sau cái chết là sự sống còn kéo dài ở một nơi gọi là thế giới bên kia, họ – những con người đã tận hưởng hết kiếp này vẫn còn đang tiếp diễn sự sống dưới một hình thức nào đó mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được? Vì vậy mà họ cũng cần những thứ như  người sống cần hằng ngày : muối gạo và nước sạch. Với ý nghĩa  trên của chóe thờ cúng , thông qua đó, còn thể hiện được lòng hiếu kính, sư tưởng nhớ và mong muốn những điều tốt đẹp đến với người xấu số.

Chóe thờ rồng nổi men rạn cao 17 cm

Chóe thờ rồng nổi men rạn 17 cm Chóe thờ rồng nổi men rạn cao 17 cm

Chóe thờ men rạn đăp rồng nổi 17 cm

Chóe thờ rồng nổi men rạn cao 17 cm