Tỏi ống Chim tước báo hỷ cao 80 cm Theo quan niệm của người xưa, khi chim hỷ tước hót  có nghĩa là báo chuyện vui. Do vậy, bức tranh Hỷ tước  thể hiện sự may mắn,điềm lành điềm tốt .

Một số chú ý khi sử dụng Tỏi ống Chim tước báo hỷ cao 80 cm

– Tỏi ống chim  tước nên đặt ở những vị trí cát lợi trong ngôi nhà.

– Chim hỷ tước mang thuộc tính của loài chim, do vậy những người cầm tinh con rồng, rắn, trâu trong 12 con giáp có thể mua Tỏi ống để trang trí trong nhà.

– Những người cầm tinh con vật xung khắc với loài chim như chó, mèo, gà thì không nên đặt  trong nhà.

– Không nên đặt Tỏi ở hướng chính Đông của ngôi nhà. Đó là phương vị xung khắc đối với loài chim.

– Nên đặt Tỏi ống  ở phương vị tương sinh thuộc hướng Đông Nam, Đông Bắc hoặc hướng chính Tây là phù hợp.

 

Tỏi ống Chim tước báo hỷ cao 80 cm

Tỏi ống Chim tước báo hỷ cao 80 cm